Računovodstveni ured J-R j.d.o.o.

vl. Željka Vrabec, dipl. oec.

Nudimo vam sljedeće usluge:

Knjigovodstveni poslovi

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga poduzetnika: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa

Ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i dr., salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, nadzorne knjige uvoza i nadzorne knjige izvoza, i sve druge propisane porezne evidencije

• Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika

Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija neprofitnih organizacija

 

Računovodstveni poslovi

• Obračuni plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja

• Obračun troškova prijevoza na posao, loko vožnje, putnih naloga, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih naknada troškova radnicima

• Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i sl.

• Obračun PDV-a

• Obračun amortizacije

• Sastavljanje statističkih izvještaja

• Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

• Sastavljanje dodatnih izvještaja na zahtjev klijenta

 

Porezno savjetovanje i izrade poreznih prijava

• Savjetovanje pri oblikovanju porezne strategije s obzirom na porezne obveze i postupke, a u cilju optimalizacije poslovanja

• Praćenje poreznih propisa te pravodobno informiranje korisnika o promjenama koje se odnose na njega

• Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna i godišnjih poreznih prijava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Računovodstveni ured J-R j.d.o.o. • Jakovlje - HR • 2011 - 2017